Myjki wysokociśnieniowe na gorącą wodę

Oertzen JuniorPower 59

Oertzen JuniorPower 59

OERTZEN

Po­sia­da ona wy­so­ko­ciś­nie­nio­wą rzę­do­wą pom­pę nur­ni­ko­wą, z bez­pie­cznym au­to­ma­tycz­nym wy­łą­czni­kiem (je­śli ciś­nie­nie wo­dy po­da­wa­nej przez pom­pę prze­kro­czy o 10% ciś­nie­nie ro­bo­cze, wów­czas za­wór bez­pie­czeń­stwa od­pro­wa­dza nad­miar wo­dy do jej uję­cia) oraz wy­so­ko­wy­daj­ny mo­duł grzew­czy z pio­no­wym dwu­ścien­nym wy­mien­ni­kiem ciep­ła zbu­do­wa­nym ze sta­li szla­chet­nej.

Dane techniczne:
Model JuniorPower 59
Wydajnośc wody (regulowana) 800 l/godz
Dopuszczalne ciśnienie robocze * 180 bar
Ciśnienie robocze (regulowane) 160 bar
Temperatura wody (regulowana) ** 30-140 °C
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Pobór mocy 5300 W
Natężenie prądu 8,5 A
Wydajność grzewcza 40 kW
Zużycie oleju opałowego 3,9 g/godz
Prędkośc obrotowa pompy 2800 obr/min
Zbiornik oleju opałowego 12 l
Zbiornik na środek myjący 8 l
Siła odrzutu dyszy *** 42 N
Poziom hałasu **** 75/93 dB (A)
Start / stop tak
Automatyka odkamieniająca tak
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 980 x 670 x 810 mm
Masa 88 kg
* ciśnienie dopuszczalne dla zaworu bezpieczeństwa
** maks. 140 °C, 32 bar, przy w pełni otwartym zaworze sterującym
*** zależny od długości i kąta załamania lancy
**** wg EN ISO 3740

Akcesoria standardowe:
1. Wąż ciśnieniowy (300 lub 600 bar) 10 mb
2. Pistolet
3. Podwójna lanca

LavorPRO Hyper L 1515 LP

Dostępne wyłącznie akcesoria i części zamienne

LavorPRO Hyper L

LavorPRO

Dane techniczne:
Model Hyper L 1515 LP
Kod 8.621.0826
Ciśnienie 30-150 bar
Wydajność 450-900 l/godz
Moc 5500 W
Temperatura 140 °C
Obroty silnika 1450 obr/min
Zasilanie 400 V / 50 Hz
Waga 134 kg

Akcesoria standardowe:
1. Dysza 15045
2. Lanca regulowana
3. Pistolet

Akcesoria dodatkowe:
1. Lance: pianowa, do piaskowania, turbo
2. Pistolet z regulacja przepływu
3. Węże: ciśnieniowy 20 mb, 30 mb, 40 mb, do czyszczenia rur
4. Szczotka obrotowa
5. Dysza do czyszczenia rur
6. Szybkozłącze między pistoletem a wężem (zapobiega skręcaniu węża podczas pracy)
7. Bęben na wąż
8. Dysza parowa