Ogłoszenie PS/005

Drukuj

*** TEMAT ZAMKNIĘTY ***

Firma poszukuje dostawcy nowoczesnej tokarki uniwersalnej CNC o niedużych gabarytach, która spełni następujące nasze wymagania:

Tokarka powinna zapewniać łatwość i ergonomiczność obsługi, w tym programistycznej, zwłaszcza przy realizacji zadań polegających na toczeniu pojedynczych elementów i detali prototypowych oraz bardzo krótkich serii.

Oprogramowanie konieczne do programowania tokarki musi być w komplecie z urządzeniem. Komputer niezbędny do uruchomienia tego oprogramowania, o parametrach określonych przez dostawcę urządzenia, możemy zapewnić sami.

Szczegółowsze informacje nt. naszych oczekiwań udzielamy na zapytania e-mailowe lub telefoniczne.

Przy wyborze dostawcy będziemy kierowali się jak najwyższą jakością produktu, zagwarantowanym bardzo sprawnym serwisem, możliwością uzyskania pełnego przeszkolenia z obsługi, pełną dostępnością do dokumentacji umożliwiającej samodzielne programowanie tokarki, możliwością zakupu materiałów narzędzi niekoniecznie wyłącznie u dostawcy tokarki, lecz również u innych oferentów.

Dopuszcza się oferty maszyn lekko używanych, lecz w stanie technicznym gwarantującym niepogorszoną jakość toczenia w stosunku do podobnych parametrycznie nowych tokarek. Zaoferowana tokarka powinna gwarantować kompletność do jej użycia, bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia.

Oferty wraz z pełną specyfikacją produktu, wykazem akcesoriów oraz ceną przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2018r na adres e-mail podany u góry strony.